PARTNERSTVO

Novi sindikat je član Hrvatske udruge radničkih sindikata

HURS

 

 

Naši partneri:

 

www.skoz.hr     SINDIKAT KABINSKOG OSOBLJA ZRAKOPLOVA

www.sssah.hr   SAMOSTALNI STRUKOVNI SINDIKAT AVIOMEHANIČARA HRVATSKE