EU PROJEKT MIP2030

                      

 

 

 

Održan prvi okrugli stol u sklopu EU projekta   „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MIP 2030“

9. prosinca 2018.

Pad sindikalne organiziranosti i slabljenje sindikalnog pokreta uzrokovano podjelama i usitnjavanjem sindikata imalo je za posljedicu bitno manje izdvajanje za edukaciju novih sindikalnih sindikalnih aktivista

Novi sindikat s partnerima provodi projekt Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive –MIP 2030. koji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda u 100-postotnom iznosu od 1,14 milijuna kuna.

Cilj projekta je promicanje dijaloga sa socijalnim partnerima radi razvoja novih standarda, kroz stručnu analizu stručnjaka o perspektivama rada i razvoja socijalnog dijaloga do 2030.

Projekt ostvaruje povećanje kompetencija 40 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja, razmjene iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse u području socijalnog dijaloga.

Sadržaj i provođenje projekta isključiva je odgovornost Novog sindikata. Voditelj je Tomislav Kiš a koordinatorica projekta Gordana Gaće.

U sklopu projekta, 6.prosinca, u Europskom domu u Jurišićevoj, održan je prvi (od ukupno četiri planirana) okrugli stol na temu Socijalni dijalog – brojka ili sadržaj. Partneri iz projekta i pozvani gosti slobodno su iznosili svoja stajališta o prednostima i nedostacima Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata te Zakona o radu koji su od utjecaja na socijalni dijalog u RH.

Inače sam EU projekt Novog sindikata započeo je 1. listopada ove godine kada je uMinistarstvu rada i mirovinskoga sustava uručeno 36 ugovora za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda vrijedne više od 75,9 milijuna kuna, među kojima i Ugovor za ovaj projekt Novog sindikata. Na svečanoj dodjeli ugovora uz ministra rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marka Pavića sudjelovala je i EU povjerenica Marianne Thyssen, a Ugovor je u ime Novog sindikata potpisao predsjednik Mario Iveković.  

Tada se moglo čuti da postoje problemi niske razine tolerancije prema sindikalnom djelovanju, nedostatak stručnih kapaciteta socijalnih partnera te nedostatno razvijena kultura socijalnog dijaloga.

Dok je utvrđivanje okvira, kriterija i standarda socijalnog dijaloga prepušteno nacionalnoj i zakonodavnoj razini, sindikatima nedostaju stručni kapaciteti i snaga za neposredne pregovore s poslodavcima. Izmjene radnog zakonodavstva od 2012. do danas, dodatno su otežale proces kolektivnog pregovaranja. Novi kriteriji reprezentativnosti sindikata izazvali su gušenje sindikalnih inicijativa te pasivizirale socijalni dijalog u cijelosti. Pad sindikalne organiziranosti i slabljenje sindikalnog pokreta uzrokovano podjelama i usitnjavanjem sindikata imalo je za posljedicu bitno manje izdvajanje za edukaciju novih sindikalnih aktivista, kao i za izdavačku djelatnost. Stoga ne čudi nedostatak iskustva i znanja sindikata za učinkovito zastupanje svojih članova. Nedostatak kapaciteta i stručnosti sindikata izravan je udar na socijalni dijalog iz razloga jer su upravo sindikati pokretačka snaga socijalnog dijaloga, naglašeno je.

Koji su partneri zainteresirani za ovaj projekt Novog sindikata?

Prvi od njih je Grad Zagreb koji ima izravan interes jer je jedan od partnera tripartitnog socijalnog dijaloga u GSV-u Grada Zagreba, a u projektne aktivnosti uključuje promicanje dijaloga sa socijalnim partnerima u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, Razvojna agencija kao inkubator mladih inovatora i budućih poduzetnika, odnosno poslodavaca, iskazuje interes u projektu radi upoznavanja svojih članova s benefitima socijalnog dijaloga u njihovoj tvrtki i okruženju, a uključivanjem u projektne aktivnosti osigurava razmjenu informacija i članovima Lokalnoga partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba kojim taj partner koordinira.

Hrvatska udruga za mirenje projektu daje dodanu vrijednost jer je institut mirenja jedan od ključnih prioriteta i osnažuje kulturu socijalnog dijaloga, a sindikalna središnjica Hrvatska udruga radničkih sindikata i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, sudjelovanjem u projektu jačaju vlastite kapacitete za sudjelovanje u socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini, odnosno na razini kompanije, a ujedno jačaju kapacitete za socijalni dijalog i na nižim razinama za sve svoje članove.

 

 

Edukacijom sindikalista do učinkovitog zastupanja članova

 

 

Najava održavanja okruglog stola u sklopu EU projekta   „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MIP 2030“

3. prosinca 2018.

Pozivamo Vas na okrugli stol na temu SOCIJALNI DIJALOG – BROJKA ILI SADRŽAJ. Okrugli stol će se održati u četvrtak,  06. prosinca 2018.g. s početkom u 13,00 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1, na 1. katu, dvorana: Strassbourg.  Uvodničar okruglog stola biti će g. Vilim Ribić, predsjednik Matice Hrvatskih sindikata, dok će partneri iz projekta i pozvani gosti slobodno iznositi svoja stajališta o prednostima i nedostacima Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, te Zakona o radu koji su od utjecaja na socijalni dijalog u RH.   
 

 

EU projekt Novog sindikata   „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MIP 2030“

1. listopada 2018.

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava uručeno je novih 36 ugovora za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda vrijedne više od 75,9 milijuna kuna među kojima i Ugovor za projekt Novog sindikata „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MIP 2030“ čija je vrijednost 1.140.801, 83 HRK. Na svečanoj dodjeli ugovora uz ministra rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marka Pavića sudjelovala je i EU povjerenica Marianne Thyssen, a Ugovor je u ime Novog sindikata potpisao predsjednik Mario Iveković.  Problemi niske razine tolerancije prema sindikalnom djelovanju, nedostatak stručnih kapaciteta socijalnih partnera te nedostatno razvijena kultura socijalnog dijaloga odraz su posljednjih 25 godina kada su se dogodile brojne promjene u načinu rada sindikata i sindikalnom organiziranju u Hrvatskoj. Dok je utvrđivanja okvira, kriterija i standarda socijalnog dijaloga prepušteno nacionalnoj i zakonodavnoj razini, sindikatima nedostaju stručni kapaciteti i snaga za neposredne pregovore s poslodavcima. Izmjene radnog zakonodavstva od 2012. do danas, dodatno su otežale proces kolektivnog pregovaranja. Novi kriteriji reprezentativnosti sindikata izazvali su gušenje sindikalnih inicijativa te pasivizirale socijalni dijalog u cijelosti. Pad sindikalne organiziranosti i slabljenje sindikalnog pokreta uzrokovano podjelama i usitnjavanjem sindikata imalo je za posljedicu bitno manje izdvajanje za edukaciju novih sindikalnih aktivista, kao i za izdavačku djelatnost. Stoga ne čudi nedostatak iskustva i znanja sindikata za učinkovito zastupanje svojih članova. Nedostatak kapaciteta i stručnosti sindikata izravan je udar na socijalni dijalog iz razloga jer su upravo sindikati pokretačka snaga socijalnog dijaloga. Projekt „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030“ ostvaruje povećanje kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjena iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse, a u skladu je sa Strategijom Europa 2020. Predvodnička inicijativa „Program za nove vještine i radna mjesta“ (htto://ec.europa.eu/europe2020) te OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Investicijski prioritet 11.ii, Specifični cilj 11.ii 1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja (www.ljudskipotencijali.hr). Očekuje se da će se članovi projektnog tima dodatno osposobiti za stručnjake u području socijalnog dijaloga. Tematskim promotivnim videima i kroz facebook kampanju osnažit će se interesi i provesti će se kampanja za nove standarde socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt na inovativan način pristupa oživljavanju kulture socijalnog dijaloga kroz uključivanje 8 neovisnih stručnjaka koji će prema Delphi metodi odgovoriti na pitanja o stvarnim mogućnostima i razvoju novih perspektiva socijalnog dijaloga do 2030. Jačanje socijalnog dijaloga obuhvaćeno je kroz partnerske organizacije. Grad Zagreb ima izravan interes jer je jedan od partnera tripartitnog socijalnog dijaloga u GSV-u Grada Zagreba, a u projektne aktivnosti uključuje promicanje dijaloga sa socijalnim partnerima u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razvojna agencija kao inkubator mladih inovatora i budućih poduzetnika, odnosno poslodavaca, iskazuje interes u projektu radi upoznavanja svojih članova s benefitima socijalnog dijaloga u njihovoj tvrtki i okruženju, a uključivanjem u projektne aktivnosti osigurava razmjenu informacija i članovima Lokalnoga partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba kojim taj partner koordinira. Hrvatska udruga za mirenje projektu daje dodanu vrijednost jer je institut mirenja jedan od ključnih prioriteta i osnažuje kulturu socijalnog dijaloga, a sindikalna središnjica Hrvatska udruga radničkih sindikata i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, sudjelovanjem u projektu jačaju vlastite kapacitete za sudjelovanje u socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini, odnosno na razini kompanije, a ujedno jačaju kapacitete za socijalni dijalog i na nižim razinama za sve svoje članove. Projektom provest će se aktivnosti ispitivanja razloga slabljenja socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz istraživanje usporednom analizom hrvatskog okvira socijalnog dijaloga s okvirom za socijalni dijalog kroz primjere druge četiri zemlje EU (Švedska, Njemačka, Italija, Poljska). Rezultat istraživanja treba doprinijeti postavljanju novih standarda socijalnog dijaloga radi ujednačavanja s postignućima EU socijalnog dijaloga. Ova aktivnost osigurava podršku partnerskim organizacijama koje će rezultate istraživanja koristiti u promicanju i zagovaranju razvoja novih modela socijalnog dijaloga. Projekt partnerskom inicijativom ulaže u razvoj i unapređenje socijalnog dijaloga te ostvaruje povećanje stručnih kompetencija 40 predstavnika iz partnerskih organizacija koji će biti uključeni u programe osposobljavanja S ciljem izgradnje ljudskih potencijala socijalnih partnera održat ćr se 4 tematska okrugla stola: „Okviri djelovanja za zapošljavanje mladih“, Socijalni dijalog – brojka ili sadržaj“, „EU mehanizmi i alati za održivi socijalni dijalog uz održavanje završne konferencije „Održivi socijalni dijalog u promijenjenim industrijskim odnosima 2030“ te razmjene iskustava i upoznavanje primjera najboljih praksi.