Demanti na priopćenje Hrvatskog centra za razminiranje

7.7.2016. na službenoj web stranici Hrvatskog centra za razminiranje objavljen je tekst s naslovom „Priopćenje HCR-a povodom štrajka dijela radnika društva Mungos razminiranje koji je organizirao Novi sindikat“ na koje Štrajkaški odbor oštro reagira iz razloga što su u tekstu navedene nepotpune, netočne i neistinite tvrdnje, te izneseni neutemeljeni zaključci. Obveza nam je ispravno informirati javnost i ukazati na brojne netočnosti iz priopćenja, osobito one vezane za tijek kolektivnog pregovaranja, organiziranje štrajka te zahtjev štrajka. U tekstu se navode podaci o ukupnom broju sindikalno organiziranih radnika u tvrtki Mungos razminiranje. Smatramo nedopuštenim da se u tekstu utvrđuje, secira i prezentira javnosti broj ukupno organiziranih radnika te sindikalno članstvo radnika kod poslodavca Mungos razminiranje.

Spornim držimo navode o sindikalnoj pripadnosti jer se time zloupotrebljava te krši privatnost članova Novog sindikata, a sve s očitim ciljem ocrnjivanja radnika koji štrajkaju. Nastavno, iako se u tekstu neopravdano špekulira o sindikalnoj organiziranosti kod poslodavca Mungos razminiranja, ne daju se potpune informacije kako se radi o reprezentativnim sindikatima. Naime, Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti donijelo je 31.10.2014. Rješenje prema kojemu se oba sindikata smatraju reprezentativnim za kolektivno pregovaranje s tim da je većinsko članstvo Novog sindikata iznosi 57,9%, a Hrvatskog sindikata humanitarnog razminiranja 42,1%. Upravo ti podaci su jedino važeći i mjerodavni za tijek kolektivnog pregovaranja, te obvezuju poslodavca. Nepotpuni su navodi iz teksta da su predstavnici tvrtke Mungos s predstavnicima reprezentativnih sindikata kolektivno pregovarali jedino o visini plaće. Naime, točno je da se pregovaralo o sklapanju kolektivnog ugovora. Kolektivni pregovori su pokrenuti krajem 2014. godine, trajali su kroz 2015. godinu i polovicu 2016. godine. Dakle, pregovori su trajali preko 18 mjeseci, a prešućuje se činjenica da se radi zastoja u kolektivnim pregovorima u ožujku 2016. u posredovanje uključio i sam Hrvatski centar za razminiranje, te je isti faktično aktivno sudjelovao u procesu na strani poslodavca Mungos razminiranje. Ocjenjujemo neistinitima navode u tekstu kako je tijekom lipnja 2016. nakon neuspjelih pregovora kao znak dobre volje tadašnja direktorica Mungos razminiranja dignula plaće. Naime, nije se radilo o inicijativi ili dobroj volji direktorice kako se neistinito prikazuje, nego o posljedicama tvrdog stava direktorice koje je i dovelo do neuspješno okončanog postupka mirenja. 15.6.2016. je neuspješno okončan postupak mirenja koji je pokrenuo Novi sindikat.

Glavni zahtjev je „plaća pirotehničara u iznosu od 15.000,00 kuna bruto uz dodatak od 0,5% za radni staž“, što je u mirenju direktorica Amira Šafranić odbila u cijelosti, ali je nakon neuspjelog mirenja 21.6.2016. kao očiti pokušaj slabljenja organiziranja štrajka ipak dignula plaće i to putem izmjena Pravilnika o radu u koji dodaje i 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Zatim, u tekstu se navodi da se s izmjenama Pravilnika o radu do okončanja pregovora o plaćama usuglasio i Hrvatski sindikat humanitarnog razminiranja. Kada se navodi da se drugi sindikat usuglasio s izmjenama Pravilnika o radu, propušta se konstatirati da Novi sindikat nije imao nikakvih saznanja da je poslodavac u postupku izmjena pravilnika o radu, nego je o izmjenama saznao kada su iste već bile donesene i to putem emaila. Ostaje nejasnim zašto se članovima Novog sindikata nije dala jednaka mogućnost kod savjetovanja o plaćama. Nepotpuni su navodi u tekstu da je do štrajka došlo radi tvrdog stava Novog sindikata. Neprihvatljivo je da se u tekstu prešućuje da se radilo o dugotrajnim kolektivnim pregovorima. Ponavljamo, kolektivni pregovori su trajali preko 1,5 godinu, o čemu je HCR imao sva potrebna saznanja. U tom pogledu nejasno nam je minoriziranje razloga za pokretanje ovoga štrajka i sklapanje kolektivnog ugovora. Držimo spornim navode u tekstu da je HCR uvijek poticao i zagovarao kolektivno pregovaranje, dok s druge strane je razvidan indolentan stav kada se radi o pirotehničarima Mungos razminiranja koji zahtjevaju da se njihova prava iz rada, uključujući i plaću, urede kroz kolektivni ugovor. Napominjemo, da je u do sada najvećem štrajku u djelatnosti razminiranja (2013.) kojeg je organizirao Novi sindikat zajedno s druga dva sindikata koji djeluju u djelatnosti, Uprava Mungosa uz podršku i na poticaj HCR-a otežavala sudjelovanje pirotehničara Mungosa u tom štrajku, a one koji su ipak sudjelovali naknadno je kažnjavala umanjivanjem plaće tzv. hlađenjem. U tekstu se nadalje, kao dokaz neopravdanosti štrajka razmatra situacija u Hrvatskoj u kojoj djeluje 47 društava koja se bave poslovima razminiranja, te se iskazuje čuđenje da je Novi sindikat organizirao štrajk u Društvu gdje se uredno isplaćuju plaće i gdje su kako se navodi „najbolji uvjeti rada“.

Ta je činjenica neprikladna jer nije na HCR-u da procjenjuje da je za najbolje uvjete rada u tvrtki dovoljno „da se uredno isplaćuje plaća“. Kada se navodi da sustav protuminskog djelovanja „ne čini samo 30-tak radnika društva Mungos raziminiranje koji su članovi Novog sindikata“, propušta se navesti da je upravo Novi sindikat većinski sindikat u sustavu protuminskog djelovanja. U tom pogledu neprihvatljivo je da na strani vlasnika tvrtke Mungos razminiranje postoji bilo koja vrsta otpora za sklapanjem kolektivnog ugovora i definiranjem cijene rada pirotehničara, osobito što se radi o društvu koje je u državnom vlasništvu. Štrajk radnika tvrtke Mugos raziminiranje i zahtjev za plaćom u iznosu od 15.000,00 kuna bruto i 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža nije samo zahtjev 30-tak radnika društva Mungos razminiranje, nego je zahtjev koji podržavaju svi priotehničari u sustavu protuminskog djelovanja. Dakle, svi otpori kolektivnom pregovaranju i sklapanju kolektivnog ugovora u Mungos razminiranju osnažuju postojeće stanje to jest nižu cijenu rada i nepovoljnije uvjete rada kod svih ostalih cca 650 pirotehničara i cca 150 ostalih radnika u sustavu. Naime, ukoliko se ne mogu zaštititi uvjeti i cijena rada kroz kolektivni ugovor pirotehničara koji rade u tvrtki u državnom vlasništvu, kao što je to Mungos razminiranje, nije za očekivati da će biti volje da se to isto učini za radnike u privatnim tvrtkama.

Također, obveza nam je ponovo upozoriti javnost o kroničnom manjku volje na svim razinama koji u humanitarnom razminiranju „ne mogu“ ili „ne žele“ zaštititi prava i uvjete rada pirotehničara u sustavu protuminskog djelovanja kroz granski kolektivni ugovor. Pozivamo zainteresirane da nas kontaktiraju radi provjere informacija povezanih sa štrajkom radnika Mungos razminiranja.