PRVI OKRUGLI STOL U SKLOPU EU PROJEKTA

Novi sindikat i partneri u sklopu projekta UP. 04.2.1.03.0016 koji je sufinanciran od Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz EU socijalnog fonda organizirao je okrugli stol na temu
 

SOCIJALNI DIJALOG – BROJKA ILI SADRŽAJ

 

Uvodničar okruglog stola bio je g. Vilim Ribić, predsjednik Matice Hrvatskih sindikata, dok su partneri iz projekta i pozvani gosti slobodno iznosili svoja stajališta o prednostima i  nedostacima Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, te Zakona o radu koji su od utjecaja na socijalni dijalog u RH. Više...

 

Edukacijom sindikalista do učinkovitog zastupanja članova