Drugi susret Sindikalne škole, Otočac, travanj 2016.

 

U Otočcu se održao se drugi ovogodišnji seminar u sklopu Sindikalne škole Novog sindikata, na kojem je sudjelovalo 30-ak sindikalnih povjerenika i članova Novog sindikata te partnerskih sindikata.  Uz predavanja, naglasak je bio na kreativnim i korisnim radionicama u kojima su aktivno sudjelovali svi sudionici. Teme koje su najviše interesirale naše polaznike te o kojima je bilo naviše riječi bile su: djelovanje radničkih vijeća, principi kolektivnog pregovaranja te prava i ovlasti sindikalnog povjerenika. 

 

 

Sindikalnu školu financijski podupire zaklada Rosa Luxemburg Stiftung.