NOVI SINDIKAT U EUROPSKOM PARLAMENTU

22. 10. 2013.

Predsjednik Novog sindikata Mario Iveković pozvan je da 18. listopada 2013. u Europskom parlamentu u Bruxellesu u sklopu seminara “Reclaiming our commons, ‘free trade’ and trade union strategy under neo-liberalism” održi izlaganje o hrvatskim iskustvima sindikalnog organiziranja u vrijeme rastućih neoliberalnih napada na sindikate i radnička prava.

U kontekstu rasprave o strategijama sindikalne borbe, jedna od ključnih tema seminara bit će pitanje javnih dobara i rekomunalizacije na području Europe kroz primjere Danske, Francuske i Njemačke u kojima su nedavno zabilježeni primjeri vraćanja privatiziranih komunalnih usluga pod javnu upravu.