Međunarodna organizacija rada i Novi sindikat

Slikovni rezultat za međunarodna organizacija rada 

Katarina Perković, pravna savjetnica Novog sindikata sudjelovala je 26. i 27. ožujka 2018. u Zagrebu, u hotelu Duborovnik, na programu organiziranom od strane Međunarodne organizacije rada (MOR) za izgradnju radničkih kapaciteteta, a vezano za raspravu o ratifikaciji Konvencije MOR-a br. 144 o tripartitnim konzultacijama (1976.) koju Hrvatska do danas nije ratificirala. Radi se o konvenciji koja promiče i osnažuje kulturu tripartizma i socijalnog dijaloga, a u zaključcima nacionalne tripartitne rasprave od 27. ožujka 2018. postignuto je suglasje o važnosti ratifikacije.