Podrška Novog sindikata studentima i magistrima medicinsko laboratorijske dijagnostike

Novi sindikat i studentsko-građanska inicijativa APSURD okupio je interes za rješavanjem problema radnika i diplomiranih studenata koji su stekli zvanje magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike, a koja profesija nije zakonski regulirana.  

Zakon o djelatnostima u zdravstvu je iz 2009. te uređuje razinu obrazovanja na nivou srednje i više stručne spreme (zdravstveno laboratorijski tehničar, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike). Reformom obrazovnog sustava u Hrvatskoj je uvedeno školovanje za razinu visoke stručne spreme kojim se stječe zvanje magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike (dalje u tekstu: magistar MLD).

Prva generacija studenata magistara MLD diplomirala je 2015. na Medicinskom fakultetu u Osijeku i od tada je potpuno paralizirana u pristupu tržištu rada uslijed ignoriranja problema od strane dionika (nadležno ministarstvo, hrvatski zavod za zapošljavanje, poslodavci) za koje ova razina obrazovanja ne postoji i zapošljavanje neće biti moguće sve dok profesija ne bude zakonski registrirana.

Međutim problem postoji i raste jer se uskoro očekuju i nove generacije magistara MLD kojima će biti uskraćeno pravo na rad što predstavlja ozbiljan društveni problem.

Primjenjeno na tržište rada to konkretno znači da je studentu nakon završetka studija onemogućeno zapošljavanje i rad u struci magistra MLD jer za ovu profesiju ne postoje natječaji za zapošljavanje, niti mogućnost stručnog osposobljavanja, a za nove generacije studenata to znači prijevaru, neizvjesnu budućnost i odlazak mladih iz Hrvatske.

Ali ovaj problem neusklađenosti obrazovnog sustava i tržišta rada pogađa i zaposlene radnike (većinom javne službenike) koji su stekli to zvanje, a godinama trpe potplaćenost na tržištu rada.

Temeljem svega izloženoga, Novi sindikat se zalaže za hitno usklađivanje profesije s tržištem rada i reguliranje profesije magistara MLD uvrštavanjem ove profesije u zakonski okvir.