Podrška sindikatima i radnicima Studentskog centra u Zagrebu

Samostalni sindikat zaposlenika studentskih centara RH i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja danas su urudžbirali najavu štrajka koji će 2. lipnja 2015. u 6,00 sati započeti u svim podružnicama Studentskog centra u Zagrebu ukoliko u međuvremenu ne dođe do ispunjenja zahtjeva radnika i sindikata SC-a, a to je početak kolektivnih pregovora. Novi sindikat ovom prilikom izražava podršku radnicima Studentskog centra u Zagrebu te prenosi upute članovima sindikata u štrajku i obavijest studentima o početku štrajka.