Potpisan Kolektivni ugovor u JU NP Plitvička jezera

Na Plitvičkim jezerima je potpisan Kolektivni ugovor za radnike u JU Nacionalni park Plitvička jezera. Ovim Kolektivnim ugovorom zaštićena su prava iz područja rada radnicima ove javne ustanove.

Slikovni rezultat za javna ustanova plitvička jezera