Potpisan kolektivni ugovor za poduzeće Groblja Jastrebarsko

Danas je u prostorijama tvrtke Groblja Jastrebarsko d.o.o. potpisan kolektivni ugovor, koji smatramo važnim jer dokazuje da se i radnici malih poduzeća, ako se sindikalno organiziraju, mogu izboriti za regulaciju svojih prava i obaveza putem kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor je na strani Uprave potpisao direktor Aleksandar Stanić, a na strani Novog sindikata glavni tajnik Tomislav Kiš. Tekst kolektivnog ugovora možete pronaći u rubrici "Dokumenti".