PROGRAM RADA TREĆE IZBORNE SKUPŠTINE NOVOG SINDIKATA

Zagreb, 6. – 7. lipnja 2014.

Hotel Laguna, Kranjčevićeva 29

Petak, 6. lipnja

10.00 – 11.00:

Otvaranje skupštine i izvješće o radu Novog sindikata u razdoblju od 2010. do 2014.

11.00 – 12.00:

Predstavljanje kandidata za tijela i funkcije Novog sindikata: izvršni odbor, nadzorni odbor, glavnog tajnika i predsjednika

12.00 – 13.00: Pauza za ručak

13.00 – 14.15:

Predstavljanje fondacije Rosa Luxemburg Stiftung (RLS):

Rad odozdo na izgradnji međunarodne solidarnosti

Boris Kanzleiter, voditelj Ureda RLS-a za jugoistočnu Europu – predstavništvo Beograd

Ana Veselinović, Ured RLS-a za jugoistočnu Europu

14.30 – 15.45:

Predstavljanje kampanje Clean Clothes (CCC):

Kampanja za bolje radne uvjete u tekstilnoj industriji

Bettina Musiolek, koordinatorica Clean Clothes kampanje za srednju i istočnu Europu

15.45 – 16.15: Pauza za kavu

16.15 – 17.30:

Predstavljanje Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID):

Sindikati i udruge: širenje područja suradnje

Jovica Lončar, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

17.45 – 19.00:

Predstavljanje koordinacije Trade Union Network Europe (TUNE):

Kriza u Europi i sindikalnom pokretu: ima li izlaza?

Asbjørn Wahl, Trade Union Network Europe

20.00: Večera

 

Subota, 7. lipnja

10.00 – 12.00:

- izbori

- financijsko izvješće  

- izvješće Nadzornog odbora Novog sindikata (2010. - 2014.)

- izmjene i dopune Statuta Novog sindikata

- izvješće Izbornog odbora

- zatvaranje skupštine

12.00 – 13.00: Pauza za ručak

13.00: Konstituirajuće sjednice izvršnog i nadzornog odbora