PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

                      

 

 

EU projekt Novog sindikata   „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MIP 2030“

1. listopada 2018.

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava uručeno je novih 36 ugovora za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda vrijedne više od 75,9 milijuna kuna među kojima i Ugovor za projekt Novog sindikata „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MIP 2030“ čija je vrijednost 1.140.801, 83 HRK. Na svečanoj dodjeli ugovora uz ministra rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marka Pavića sudjelovala je i EU povjerenica Marianne Thyssen, a Ugovor je u ime Novog sindikata potpisao predsjednik Mario Iveković.  Problemi niske razine tolerancije prema sindikalnom djelovanju, nedostatak stručnih kapaciteta socijalnih partnera te nedostatno razvijena kultura socijalnog dijaloga odraz su posljednjih 25 godina kada su se dogodile brojne promjene u načinu rada sindikata i sindikalnom organiziranju u Hrvatskoj. Dok je utvrđivanja okvira, kriterija i standarda socijalnog dijaloga prepušteno nacionalnoj i zakonodavnoj razini, sindikatima nedostaju stručni kapaciteti i snaga za neposredne pregovore s poslodavcima. Izmjene radnog zakonodavstva od 2012. do danas, dodatno su otežale proces kolektivnog pregovaranja. Novi kriteriji reprezentativnosti sindikata izazvali su gušenje sindikalnih inicijativa te pasivizirale socijalni dijalog u cijelosti. Pad sindikalne organiziranosti i slabljenje sindikalnog pokreta uzrokovano podjelama i usitnjavanjem sindikata imalo je za posljedicu bitno manje izdvajanje za edukaciju novih sindikalnih aktivista, kao i za izdavačku djelatnost. Stoga ne čudi nedostatak iskustva i znanja sindikata za učinkovito zastupanje svojih članova. Nedostatak kapaciteta i stručnosti sindikata izravan je udar na socijalni dijalog iz razloga jer su upravo sindikati pokretačka snaga socijalnog dijaloga. Projekt „Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030“ ostvaruje povećanje kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjena iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse, a u skladu je sa Strategijom Europa 2020. Predvodnička inicijativa „Program za nove vještine i radna mjesta“ (htto://ec.europa.eu/europe2020) te OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Investicijski prioritet 11.ii, Specifični cilj 11.ii 1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja (www.ljudskipotencijali.hr). Očekuje se da će se članovi projektnog tima dodatno osposobiti za stručnjake u području socijalnog dijaloga. Tematskim promotivnim videima i kroz facebook kampanju osnažit će se interesi i provesti će se kampanja za nove standarde socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt na inovativan način pristupa oživljavanju kulture socijalnog dijaloga kroz uključivanje 8 neovisnih stručnjaka koji će prema Delphi metodi odgovoriti na pitanja o stvarnim mogućnostima i razvoju novih perspektiva socijalnog dijaloga do 2030. Jačanje socijalnog dijaloga obuhvaćeno je kroz partnerske organizacije. Grad Zagreb ima izravan interes jer je jedan od partnera tripartitnog socijalnog dijaloga u GSV-u Grada Zagreba, a u projektne aktivnosti uključuje promicanje dijaloga sa socijalnim partnerima u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razvojna agencija kao inkubator mladih inovatora i budućih poduzetnika, odnosno poslodavaca, iskazuje interes u projektu radi upoznavanja svojih članova s benefitima socijalnog dijaloga u njihovoj tvrtki i okruženju, a uključivanjem u projektne aktivnosti osigurava razmjenu informacija i članovima Lokalnoga partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba kojim taj partner koordinira. Hrvatska udruga za mirenje projektu daje dodanu vrijednost jer je institut mirenja jedan od ključnih prioriteta i osnažuje kulturu socijalnog dijaloga, a sindikalna središnjica Hrvatska udruga radničkih sindikata i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, sudjelovanjem u projektu jačaju vlastite kapacitete za sudjelovanje u socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini, odnosno na razini kompanije, a ujedno jačaju kapacitete za socijalni dijalog i na nižim razinama za sve svoje članove. Projektom provest će se aktivnosti ispitivanja razloga slabljenja socijalnog dijaloga u Hrvatskoj kroz istraživanje usporednom analizom hrvatskog okvira socijalnog dijaloga s okvirom za socijalni dijalog kroz primjere druge četiri zemlje EU (Švedska, Njemačka, Italija, Poljska). Rezultat istraživanja treba doprinijeti postavljanju novih standarda socijalnog dijaloga radi ujednačavanja s postignućima EU socijalnog dijaloga. Ova aktivnost osigurava podršku partnerskim organizacijama koje će rezultate istraživanja koristiti u promicanju i zagovaranju razvoja novih modela socijalnog dijaloga. Projekt partnerskom inicijativom ulaže u razvoj i unapređenje socijalnog dijaloga te ostvaruje povećanje stručnih kompetencija 40 predstavnika iz partnerskih organizacija koji će biti uključeni u programe osposobljavanja S ciljem izgradnje ljudskih potencijala socijalnih partnera održat ćr se 4 tematska okrugla stola: „Okviri djelovanja za zapošljavanje mladih“, Socijalni dijalog – brojka ili sadržaj“, „EU mehanizmi i alati za održivi socijalni dijalog uz održavanje završne konferencije „Održivi socijalni dijalog u promijenjenim industrijskim odnosima 2030“ te razmjene iskustava i upoznavanje primjera najboljih praksi.

                                

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

EU PROJEKT ZG KOMPAS – POZIV NA UPISE U BESPLATNE PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA

10. rujna 2018.

EU projekt ZG KOMPAS provodi Pučko otvoreno učilište Zagreb u partnerstvu sa Gradom Zagrebom, Zagrebačkim holdingom d.o.o., Novim sindikatom i udrugom Zemljani – Are You Syrious. Projekt je namijenjen nezaposlenim osobama koje su pripadnik jedne od ciljnih skupina: mladi do 29 godina starosti, žene, osobe od 50 godina starosti ili više, korisnici zajamčene minimalne naknade i azilanti.

Polaznici mogu odabrati jedan od besplatnih programa osposobljavanja, a upisi traju do 15.10.2018. godine.

  • KUHAR/ICA
  • KONOBAR/ICA
  • VRTLAR/ICA
  • NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
  • GERONTODOMAĆIN/ICA
  • DADILJA

Osim programa osposobljavanja, polaznici će sudjelovati u radionicama Kluba za zapošljavanje, u programima novorazvijenih modula komunikacijskih vještina, osnovama radnoga prava i rada u interkulturalnom okruženju, a za azilante će se izvoditi modul hrvatskog jezika te posebne konzultacije. Polaznici će naučiti pisati životopis te se pripremiti za razgovor za posao.

Projektom se polaznicima omogućava stjecanje sveobuhvatne edukacije, koja, uz stjecanje stručnih i praktičnih znanja obuhvaća i treninge mekih vještina te temeljitu pripremu za izlazak na konkurentno tržište rada. Planirano je uključivanje 60 pripadnika ciljnih skupina.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a EU potpora iznosi 100% ukupnog proračuna projekta od 984.413,37 kuna.

Više detalja dostupno je na www.zgkompas.pou.hr,, zgkompas@pou.hr, www.novisindikat.hr/projekt-kompas i pozivom na 01 6003 055 ili 01 3024 191.

 

POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU EU projekta "ZG KOMPAS - KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja"

19. lipnja 2018.

Pozivamo Vas u srijedu, 20. lipnja u 14:00 sati u Malu dvoranu na početnu konferenciju EU projekta ““ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja”. Na konferenciji će se prezentirati aktivnosti projekata i rezultati koji se očekuju nakon njihovog završetka. Unaprijed zahvaljujemo što ćete svojim dolaskom podržati održavanje konferencije.
 
 

POČETNA KONFERENCIJA EU projekta "ZG KOMPAS - KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja"

29. lipnja 2018.

20. lipnja 2018., u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, održana je konferencija predstavljanja EU projekta „ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja“. Lokalnim partnerstvom projekt će doprinijeti povećanju zapošljivosti 60 pripadnika ranjivih skupina (azilanti, korisnici mjesečne naknade, mladi, žene, osobe od 50 godina i starije) koji će se uključiti u programe obrazovanja tražene na tržištu rada, u inovativne module mekih vještina i Klub za zapošljavanje.  Uz ostale govornike, Katarina Perković, pravna savjetnica novog sindikata je ukratko predstavila ulogu Novog sindikata u ovome projektu te ukazala na svakodnevnu borbu ranjivih skupina na tržištu rada. Ranjive skupine (mladi, žene, osobe od 50 godina i više) su nedovoljno pripremljene i educirane za izlazak na konkurentno tržište rada, nisu upoznate s osnovama radnog prava te su često izgubile motiviranost za osobni rast i razvoj. Iz tog razloga u projektu Novi sindikat priprema obrazovni modul osnova radnog prava.

 

 

O projektu

NAZIV PROJEKTA: ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja
KODNI BROJ: UP.01.3.1.01.0022
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za upravljanje operativnim projektima Europske unije
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
NOSITELJ PROJEKTA:
Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 10 000, Zagreb
PARTNERI:
Novi sindikat, Park stara Trešnjevka 2, 10 000 Zagreb
Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb
Zemljani - Are You Syrious?, Ulica Brune Bušića 42, 10 000 Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Grad Zagreb
TRAJANJE PROJEKTA: 15 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 14. svibnja 2018. - 14. kolovoza 2019.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 984.413,37 HRK - Iznos EU potpore 100%

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja polaznicima će se omogućiti stjecanje sveobuhvatne edukacije, koja, uz stjecanje stručnih i praktičnih znanja obuhvaća i treninge mekih vještina te temeljitu pripremu za izlazak na konkurentno tržište rada. Obrazovni program započinje modulom hrvatskog jezika koji će biti organiziran isključivo za azilante. Nakon toga, 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina dobit će priliku za sudjelovanje u jednom od programa osposobljavanja za kuhara/icu, konobara/icu, vrtlara/icu, njegovatelja/icu, gerontodomaćina/icu i dadilju te priliku za pohađanje praktične nastave u podružnicama partnerskih organizacija. Također, u obrazovni program bit će uključeno i pohađanje modula mekih vještina koji će razviti i provesti stručnjaci iz partnerskih organizacija. Navedeni moduli obuhvaćaju sljedeća područja - modul osnova radnog prava, modul komunikacijskih kompetencija i modul kulturne razmjene. Za potrebe nastavnog pro grama tj. za pohađanje novoizrađenih nastavnih modula bit će izdan Priručnik za ulazak u svijet rada, prvo izdanje u Republici Hrvatskoj namijenjeno pripadnicima ranjivih skupina koje daje informativno – savjetodavni pregled tema koje za svrhu imaju ulazak u svijet rada. Ovaj projekt obilježit će i osnivanje Kluba za zapošljavanje koji će provoditi pripremne radionice za izlazak na konkurentno tržište rada (pisanje životopisa, razgovor za posao, poznavanje prava na tržištu rada) te individualne konzultacije za azilante.

 

 

 

 

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

 

***

Site    Međunarodna platforma CLEAN CLOTHES CAMPAIGN je organizacija koja se bavi borbom za poboljšanje radničkih prava u tekstilnoj industriji diljem Europe i svijeta. Glavna vizija i plan ove platforme jest da svi radnici zaposleni u tekstilnoj industriji uživaju svoja prava na radnom mjestu i zajednici u kojoj žive, te da budu u mogućnosti obraniti i unaprijeđivati svoja radnička prava. Platforma CCC osnovana je 1989. i trenutno djeluje u 16 europskih zemalja, a sastoji se od preko 200 sindikata i nevladinih organizacija, uz suradnju sa sličnim organizacijama iz Sjeverne Amerike, Australije i Azije. U Hrvatskoj se Novi sindikat uključio u suradnju s ovom platformom prije osam godina kad je platforma krenula širiti svoje aktivnosti na područje Istočne Europe. Glavna vizija i plan ove platforme jest da svi radnici zaposleni u tekstilnoj industriji uživaju svoja prava na radnom mjestu i zajednici u kojoj žive, te da budu u mogućnosti obraniti i unaprijeđivati svoja radnička prava.