Sindikalna škola, Otočac, ožujak 2016.

14. 3. 2016.

Od 10.-12. ožujka u Otočcu održao se prvi ovogodišnji seminar u sklopu Sindikalne škole Novog sindikata, na kojem je sudjelovalo 30-ak sindikalnih povjerenika i članova Novog sindikata te partnerskih sindikata. U sklopu Škole, naše smo polaznike upoznali s radom sindikata, s osnovnim načelima demokratskog sindikalizma, djelovanjem i ključnoj ulozi sindikalnih tijela i središnjica te potencijalu sindikalnog djelovanja. Također, našim smo polaznicima predstavili Sindikalni priručnik " Osnove sindikalnog organiziranja i djelovanja.

 
Sindikalnu školu i izdavanje sindikalnog priručnika financijski podupire zaklada Rosa Luxemburg Stiftung.