PRVI SASTANAK SINDIKATA I UPRAVE U PODUZEĆU CHROMOS BOJE I LAKOVI d. d.

Danas se u prostorijama poduzeća Chromos boje i lakovi d. d. u Zagrebu održao prvi sastanak predstavnika Novog sindikata i uprave na kojem su obje strane predstavile svoj dosadašnji rad i strukturu svojih organizacija, razgovarale o mogućem početku kolektivnog pregovaranja u poduzeću i izrazile spremnost na suradnju.