PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

4.srpanj 2017.

Ovim putem Novi sindikat želi jasno i nedvosmisleno istaknuti kako je i prije štrajka u tvrtki Lipovljani Lignum d.o.o., a koji je štrajk u organizaciji Novog sindikata započeo 06.lipnja 2017. godine u 06.00 sati, postojao Kolektivni ugovor za zaposlene u Lipovljani Lignum d.o.o.

Nadalje, Novi sindikat ističe i to kako se plaća u Lipovljani Lignum d.o.o. uredno i redovito isplaćivala.

Ističemo kako je isključivi uzrok kolektivnog spora između Novog sindikata i poslodavca Lipovljani Lignum, te štrajka u tvrtci Lipovljani Lignum bila želja radnika Lipovljani Lignum za povećanjem osnovne plaće, te ograničavanjem rada na određeno vrijeme.

Naime, treba napomenuti kako se u Lipovljani Lignum d.o.o. radilo o, za hrvatske prilike, rijetkom primjeru gdje štrajk nije bio vođen zbog neisplate plaće, obzirom kako se plaća u Lipovljani Lignum uredno i pravovremeno isplaćivala.

Štrajk također nije bio motiviran željom za reguliranjem položaja radnika kolektivnim ugovorom obzirom da je već i prije postojao Kolektivni ugovor zaposlenih u Lipovljani Lignum d.o.o.

Iskjučivi razlog štrajka bilo je nezadovoljstvo dijelom sadržaja Kolektivnog ugovora, a zbog čega je Novi sindikat, sukladno Zakonom o radu zajamčenim pravom, proveo štrajk u svrhu zaštite i promicanja interesa radnika.

Štrajkaški zahtjevi bili su izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u tvrtci Lipovljani Lignum d.o.o.

Novi sindikat, kao organizator štrajka, tražio je da se izmjeni i dopuni navedeni Kolektivni ugovor na način da se visina osnovne plaće za sve poslove kod poslodavca utvrdi u iznosu od 22,50 kuna po satu u bruto iznosu, te da se rad na određeno vrijeme vremenski ograniči na maksimalno trajanja od jedne godine.

Dakle isključivi povod štrajku bilo je nezadovoljstvo radnika članova Novog sindikata iznosom osnovne plaće utvrđene Kolektivnim ugovorom, te ugovorima o radu na određeno vrijeme kod poslodavca Lipovljani Lignum d.o.o.

Nakon skoro tjedan dana štrajka, 12. lipnja Novi sindikat je s poslodavcem sklopio Sporazum o uvjetima za prekid štrajka, te je istoga dana donesena Odluka o prekidu štrajka, a čime je štrajk i formalno okončan.

Po okončanju štrajka, radnici koji su sudjelovali u štrajku vratili su se na svoja radna mjesta, te je dio proizvodnje tvrtke Lipovljai Lignum d.o.o., a koji je zbog štrajka bio obustavljen, nastavio normalno raditi kao i prije štrajka.

Novi sindikat i poslodavac Lipovljani Lignum d.o.o., na obostrano zadovoljstvo, sklopili su Sporazum o uvjetima za prekid štrajka. Navedenim Sporazumom, stranke su se obvezale na pristupanje sklapanju izmjena i dopuna postojećeg Kolektivnog ugovora.

Postojeći Kolektivni ugovor biti će izmijenjen na način da će se mjesečna plaća radnicima Lipovljani Lignum d.o.o. koji imaju koeficijente od 1,1 do 1,7 od 1. srpnja 2017. godine povećati za 290 kuna u bruto iznosu.

Novi sindikat i poslodavac Lipovljani Lignum također su dogovorili izmjenama i dopunama skratiti dosada maksimalni rok trajanja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme s tri godine na dvije godine.

S poštovanjem,

U Zagrebu,04.srpnja 2017. godine

RAZLOZI ZA ŠTRAJK

U utorak, 6. lipnja u 6 sati počeo je štrajk radnica i radnika tvrtke Lipovljani Lignum d.o.o. na lokaciji Industrijska b.b. u Lipovljanima.

Novi sindikat je 28.02.2017. godine pokrenuo postupak kolektivnih pregovora radi izmjene i dopune Kolektivnog ugovora zaposlenih u Lipovljani Lignum d.o.o. Novi sindikat je predlagao da se izmjenama i dopunama poveća plaća i utvrdi mehanizam zaštite od zloporabe rada na određeno vrijeme. Dana 10.04.2017. godine Novi sindikat je zaprimio odgovor od strane poslodavca Lipovljani Lignum d.o.o. kako se predložene izmjene i dopune odbijaju iz razloga što bi predloženo usvajanje istih „izazvalo strašan udar na financije i poslovanje poslodavca, a što bi vrlo brzo dovelo do njegovog kraha“. Nakon zaprimljenog odbijanja sindikalnih zahtjeva Novi sindikat je 10.05.2017. pokrenuo postupak mirenja, a koji je postupak 18.05. neuspješno završen čime su ostvareni preduvjeti za štrajk.

Poslodavac je nakon neuspješno provedenog postupka mirenja, na sastancima na kojima se razgovaralo o uvjetima za izbjegavanje štrajka, predlagao povećanje plaće od 5 posto. Navedeni prijedlog su radnici Lipovljani Lignum d.o.o. odbili iz razloga što je navedeno povećanje nedovoljno, obzirom na to kako bi takvim povećanjem plaće nekim radnicima iznos plaće tek dosegao iznos minimalne plaće u RH.

Poslodavac je obrazlagao kako je predloženo povećanje plaće od 5 posto najviše moguće u trenutnim uvjetima poslovanja tvrtke. Međutim poslodavac nije dostavio Novom sindikatu tražene podatke o stanju i rezultatima poslovanja poduzeća, te njezinom očekivanom razvoju poslovnih aktivnosti za 2017. kao i utjecaju tih aktivnosti na gospodarski i socijalni položaj radnika. Novi sindikat je navedene podatke tražio kako bi se na temelju strukture kupaca, te udjelu pojedinih kategorija prodane robe u ukupnim poslovnim prihodima, mogao uvjeriti u istinitost poslodavčevih tvrdnji. Obzirom kako je poslodavac navedeno odbio dostaviti pravdajući se kako je to poslovna tajna, Novi sindikat nije poklonio vjeru takvim tvrdnjama poslodavca.

Nadalje, poslodavac je u okviru razgovora o uvjetima za izbjegavanje štrajka, predlagao da će zaposliti 25 radnika od onih koji rade na određeno na ugovor na neodređeno. Novi sindikat drži kako se navedenim prijedlogom primanja 25 radnika na neodređeno ne postiže sistemsko pristupanje rješavanju problema zlouporabe rada na određeno kod poslodavca. Novi sindikat smatra kako nema razlike u izdatcima za rad koje poslodavac ima za radnika zaposlenog na određeno i za radnika zaposlenog na neodređeno, te da je isključivi razlog velikog broja ugovora o radu na određeno kod poslodavca Lipovljani Lignum d.o.o. discipliniranje radnika.

Štrajkaški zahtjevi su bili izmjene i dopune Kolektivnog ugovora na način da se visina osnovne plaće za poslove koeficijenta složenosti 1,00 utvrdi u iznosu od 22,50 kuna po satu, te da se rad na određeno vrijeme vremenski ograniči na maksimalno razdoblje do jedne godine.

 

POVEĆANJE PLAĆA I OGRANIČAVANJE RADA NA ODREĐENO

 

Nakon početka štrajka i provedenih početnih pregovora s predstavnikom Uprave tvrtke nije bilo pomaka i rezultata, ali u razgovore i pregovore između radnika, sindikata i Uprave uključio se i sam talijanski vlasnik kompanije, Elvio Florian. Razgovori započeti krajem proteklog tjedna doveli su do pomaka, a o svemu su izviješteni i štrajkaši koji su dali svoje mišljenje. Nakon novog kruga razgovora i podužeg pregovaranja u ponedjeljak do kasnih jutarnjih  sati, Novi sindikat i vlasnik došli su do rješenja.

 U sporazumu koji smo potpisivali s poslodavcem, stoji da će plaća radnicima u proizvodnji od 1. srpnja biti povećana za 290 kuna u brutu. Poslodavac je pristao i da se rok ugovora na određeno s tri, smanji na dvije godine. Smatram da smo postigli željeno i radnici su se vratili na svoja radna mjesta, ističe je Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata i glavni pregovarač tijekom štrajka.

 

Novi sindikat se u svoje ime i u ime radnica i radnika Lipovljani Lignum d.o.o.  zahvaljuje na podršci lokalnim medijima i sumještanima, kao i svojim partnerskim sindikatima koju su dali svoje bezuvjetne podrške našim zahtjevima tijekom trajanja štrajka.

 

 

LIPOVLJANI.jpg