ŠTRAJK PIROTEHNIČARA TVRTKE Mungos razminiranje d.o.o.

 Ovaj štrajk je posljedica činjenice da je razminiranje na tržištu. Ovo je štrajk u jedinoj državnoj tvrtki za razminiranje, ali štrajk u kojem tražimo jedinstveni status i plaću za sve pirotehničare u Republici Hrvatskoj i nije usmjeren protiv nikoga već je usmjeren isključivo k ostvarenju dostojanstvene plaće pirotehničara iz našeg zahtjeva. Također, Novi sindikat je svjestan kako cijena razminiranja koja trenutno postoji na tom tržištu ne može dati ovu cijenu rada, međutim smatramo izrazito lošim pristupom to da ekonomska opravdanost ili neopravdanost bude mjerilo za plaću pirotehničara. Zato ovim štrajkom apeliramo da se prvo regulira status pirotehničara, da im se zajamči plaća u iznosu od 15.000 kuna bruto uz dodatak za minuli rad od 0,5% po godini radnog staža, a nakon toga pristupi regulaciji cijena u toj djelatnosti i konačno pristupi povlačenju cijele djelatnosti iz tržišne utakmice. S druge pak strane, vrlo objektivno sagledavajući financijsku situaciju odnosno iznos namijenjenog novca za razminiranje, smatramo da plaća može biti i veća od ove koju mi zahtjevamo kroz ovaj štrajk, međutim i udovoljavanje ovakvom našem zahtjevu zadovoljilo bi nas u potpunosti.

Štrajk u jedinoj državnoj tvrtki za razminiranje Mungos razminiranje d.o.o. započeo je u utorak u 8 sati, nakon prekida procesa kolektivnog pregovaranja, nesupješnog okončanja postupka mirenja i neprihvaćanje sindikalnih zahtjeva za povećanjem plaće na 15 tisuća kuna bruto. Štrajk se provodi isključivo zbog cijene rada te zbog činjenice kako uprava tvrtke Mungos nije pristala na povećanje plaća, odnosno da plaća bude 15 tisuća kuna bruto, a Novi sindikat smatra kako je takva plaća primjerenija za njihov svakodnevni stres i rizik na poslu koji rade. Temeljni zahtjev Novog sindikata je kako razminiranje ne može i ne smije biti predmet tržišne utakmice. Razminiranje se financira iz proračuna i fondova Europske unije, također preko proračuna i smatramo da RH ima pravo utvrditi cijenu rada. Poslodavci ruše cijenu razminiranja i kažu da nema novca za plaće, a Novi sindikat pita misli li netko da je 15 tisuća kuna bruto previše za taj posao i ljude koji svakodnevno ulaze u minska polja riskirajući život. Posljednjih godina su povećana stradavanja pirotehničara jer ulaze u sve opasnija područja, a ne zato što se manje pazi. Stoga smatramo da argument kako nema novaca za povećanja plaća jednostavno ne stoji jer je dostatan novac osiguran prema usvojenom nacionalnom planu razminiranja. Tvrtka Mungos je izuzeta iz postupka javne nabave i RH preko MUP-a i HCR-a utvrđuje cijenu projekata i razminiranja, no u ovakvim okolnostima ne možemo čekati izbore i formiranje nove vlade i odlučili smo krenuti u ugovaranje cijene rada već sada.

"Sve smo prošli tjedan pismeno upoznali sa stupanjem u štrajk, ali se nitko nije odazvao pozivu za pregovore. Kada nisu na različite načine uspjeli spriječiti štrajk, očito su već ranije odlučili da se našim zahtjevima ne udovolji. Uvjereni smo da korekcija plaća ne bi mogla uništiti poslovanje Mungosa. Nažalost već 15 godina nemamo Vladu koja bi riješila problem razminiranja. Što je najgore, ove je godine za razminiranje osigurano 500 milijuna kuna, dosad najviše, pa bi bilo novca i za veće plaće, oni se ponašaju tako neodgovorno", rekao je predsjednik Novog sindikata Mario Iveković.

Tijekom štrajka, pirotehničari i Novi sindikat svakodnevno dobivaju podršku i od drugih sindikata i organizacija kojma se zahvaljujemo!!!